TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

ENGIE Mobilités Électriques verbindt zich zijn website toegankelijk te maken in overeenstemming met artikel 47 van de Franse wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005.

Hiertoe worden de volgende strategie en acties geïmplementeerd

  • Meerjarenplan: in uitvoering
  • Actieplan: in uitvoering

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.engie-vianeo.com.

Conformiteitstoestand

De website www.engie-vianeo.com is niet conform het algemene referentiesysteem ter verbetering van de toegankelijkheid, want er bestaat geen enkel resultaat van een geldig auditresultaat waarmee de naleving van de criteria gemeten kan worden. Om die reden worden hieronder geen non-conformiteiten en geen enkele ontheffing vermeld

Resultaat van de tests

Bij afwezigheid van een conformiteitsaudit zijn er geen testresultaten.

Contents niet toegankelijk

De hieronder vermelde contents zijn om de volgende redenen niet toegankelijk.

Non-conformiteit

  • Bij afwezigheid van een audit zullen alle contents beschouwd worden als hypothetisch gesproken ontoegankelijk.

  Ontheffingen voor onevenredige belasting

  • Bij afwezigheid van een audit werd geen enkele ontheffing opgesteld.

Contents niet onderworpen aan de toegankelijkheidsverklaring

  • Bij afwezigheid van een audit werd geen enkele content geïdentificeerd als buiten het toepassingsgebied van de toepasselijke wetgeving vallend.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd opgesteld op 31 mei 2023.

Technologieën gebruikt voor de creatie van de website www.engie-vianeo.com

  • Bij afwezigheid van een audit werd geen enkele technologie gebruikt.

Testomgeving

  • Bij afwezigheid van een audit werd geen enkele testomgeving gebruikt.

De tijdens de evaluatie gebruikte tools

  • Bij afwezigheid van een audit werd geen enkele tool gebruikt tijdens de evaluatie.

Pagina’s van de website waarvan de conformiteit geverifieerd werd

  • Bij afwezigheid van een audit werd van geen enkele pagina de conformiteit geverifieerd.

Feedback en contact

Als u er niet in slaagt toegang te krijgen tot een content of een dienst, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website om naar een toegankelijk alternatief gestuurd te worden of de content in een andere vorm te verkrijgen.

Rechtsmiddelen

Deze procedure moet gebruikt worden in het volgende geval.

U heeft aan de beheerder van de website een probleem betreffende de toegankelijkheid gemeld waardoor u geen toegang heeft tot een content of tot een van de diensten van het portaal en u heeft geen bevredigend antwoord ontvangen.