De elektrische auto, een bondgenoot van de energietransitie

Updated

info icon

De opwarming van de aarde gaat steeds sneller. In Frankrijk is de vervoerssector op zichzelf verantwoordelijk voor 31% van de uitstoot van broeikasgassen! Het is ook een belangrijke oorzaak van vervuiling. De elektrische auto speelt dus een sleutelrol in het koolstofvrij maken van het wagenpark, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het bereiken van de Franse nationale doelstelling om tegen 2050 een nuluitstoot te bereiken.

Minder uitstoot, minder vervuiling

Jouw elektrische auto draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Luchtverontreiniging door de uitstoot van fijne deeltjes1 van motorvoertuigen is momenteel de tweede belangrijkste oorzaak van vermijdbare overlijdens in Frankrijk. Dit veroorzaakt bijna 48.000 vroegtijdige overlijdens per jaar. Deze vervuiling is sterker in de grote steden, maar treft ook kleinere steden en plattelandsgebieden.

Rijden in een elektrische auto betekent dat je jezelf verplaatst in een voertuig met een lage uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen: die is minder dan of gelijk aan 60 gram per kilometer2 voor CO2. Zo stoot je zeer weinig schadelijke stoffen uit, en dat is een mooi gebaar voor de planeet en voor ieders gezondheid.

Overstappen op elektrisch betekent ook dat je bijdraagt aan de reductie van industrieel afval. Er zijn minder onderdelen te vervangen dan bij een benzinewagen en je hoeft geen olie te verversen, dus er is ook geen afvalolie meer die verwerkt moet worden. 80% van de bestanddelen van lithium-ion-batterijen kunnen worden gerecycled. Er zijn projecten in ontwikkeling om ze een tweede leven te geven. Heel wat goede punten voor het milieu dus!

Meer gemoedsrust en gebruiksgemak

Jouw elektrische auto verlaagt de geluidsoverlast. 12% van de Fransen ervaart een verhoogde mate van geluidshinder door het wegverkeer. Hun negatieve effecten op de gezondheid zijn talrijk: stress, prikkelbaarheid, vermoeidheid, algemene uitputting, oorsuizen, en zelfs depressie en hart- en vaatziekten. De elektrische auto is een game changer. Hij is veel stiller dan zijn tegenhanger die op benzine rijdt, waardoor de geluidsoverlast, met name in de steden, afneemt en onze levenskwaliteit beter wordt.

In oktober 2020 nam de Franse overheid nieuwe maatregelen om de aankoop en het gebruik van elektrische auto’s te vergemakkelijken: een ecologische bonus, een conversiepremie en een steuntje in de rug voor laadpunten. De steun en fiscale voordelen maken elektrisch rijden zo toegankelijker voor de Fransen.

De sterke uitbreiding van het laadnetwerk in Frankrijk vereenvoudigt ook de omschakeling naar een elektrische mobiliteit. Het aantal laadpunten3 is gestegen van 24.808 in 2018 naar 82.107 in 2022 tot meer dan 100.000 in 2023. De Europese Unie heeft zelfs een wet aangenomen die tegen 2030 voorziet in de plaatsing van laadstations om de 60 tot 100 km op haar grondgebied.

FAQ

Studies in Frankrijk hebben aangetoond dat de koolstofimpact van een elektrische wagen twee tot drie keer4 lager is dan die van zijn equivalent met verbrandingsmotor. Terwijl de productie ervan broeikasgassen uitstoot, compenseert hij deze tijdens het gebruik – het omslagpunt ligt rond kilometer 70.000.

80% van de bestanddelen van lithium-ion-batterijen zijn recycleerbaar. Metalen zoals kobalt, lithium, aluminium en koper worden hergebruikt. Binnenkort zullen nieuwe batterijen gerecycleerde materialen bevatten5.

Om ongevallen te vermijden, worden elektrische auto die vanaf eind 2019 in Europa op de markt worden gebracht, uitgerust met een geluidssignaal van minstens 56 decibel, dat wordt uitgezonden zodra ze onder de 20 km/u rijden.

Naast ENGIE Vianeo bieden verschillende andere apps – Chargemap, ABRP, Waze, Plugshare, Nextcharge – directe toegang tot bijna 300.000 laadpunten in heel Europa.

[1] Santé publique France (Openbare gezondheidszorg, Frankrijk), 2016

3 Statista (Bureau voor statistiek), 2023

4 Ademe, 2022

5 Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (Franse Ministerie van Ecologische Transitie en Territoriale Cohesie), 2023

Conseils pratiques elektrisch voertuig Tips

Deel dit artikel

twitter facebook linkedin

Ben je misschien ook geïnteresseerd in ?

Bekijk al het nieuws